O nas

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy posiada już kilkudziesięcioletnią historię swego istnienia i działalności. Historię tę otwiera rok 1938, wyznaczają ją trudne lata wojny i okupacji, lata działalności w powojennej rzeczywistości aż po lata najnowsze, kończące burzliwy, pełen przemian XX wiek. Od swego powstania, aż po dzień dzisiejszy, placówka ta była największą w województwie, najpierw w rzeszowskim, później w tarnowskim, obecnie w podkarpackim.

Istnienie szkoły zapoczątkowuje rok 1938, w którym to roku z inicjatywy ówczesnego starosty powiatu dębickiego Kazimierza Ringa, inspektora Leona Grabowieckiego oraz burmistrza miasta prof. Michała Staronia, zostało utworzone Towarzystwo Powiatowej Szkoły Mechanicznej w Dębicy, którego celem stała się budowa takiej szkoły. Szkoła Mechaniczna w Dębicy miała zaspokoić potrzeby rozwijającego się przemysłu w Centralnym Okręgu Przemysłowym, który potrzebował kadry wykwalifikowanych pracowników. Wkrótce, bo 30 lipca 1938 roku, rozpoczęto budowę szkoły. Duże zasługi oddał ówczesny ambasador RP w Londynie hr. Edward Raczyński. Nie tylko przekazał on prywatny teren pod budowę, lecz dostarczył także materiał budowlany po zniżonej cenie. Projekt budowy opracowali architekci ze Lwowa, a pracami budowlanymi kierował inż. arch. Bronisław Błasiak z Dębicy.

Monografia Dębickiego „Mechanika”

„Dzień 6 kwietnia 2006 r. na zawsze wpisał się w historię dębickiego Mechanika – tego dnia szkoła otrzymała imię Jana Pawła II. Uroczystościom nadania imienia przewodniczył ks. bp Marian Duś, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej – absolwent Technikum Mechanicznego z 1956 r. W budynku szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową, popiersie Jana Pawła II, otwarto Izbę Pamięci Patrona Szkoły. Wiele wydarzeń z życia szkoły związanych jest z działalnością i nauką Jana Pawła II np. comiesięczne spotkania młodzieży w Izbie Patrona, Szkolne Konkursy Wiedzy o Janie Pawle II, uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły, podróż papieskim pociągiem do Wadowic, pielgrzymki do grobu św. Jana Pawła II w Watykanie i szlakami Jego pielgrzymek oraz Maratony Czytania Dzieł Papieża – Polaka.”  

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy „Szkoła z tradycją i przyszłością”

publikacja z okazji 75. lecia szkoły

Spuścizna  Wielkiego Patrona wyznacza działanie naszej społeczności na rzecz tolerancji i pokoju. Świadczą o tym realizowane liczne projekty np. „RÓŻNE kultury – RÓWNE szanse” – partnerska współpraca z Gesamtschule Friedenstal w Herford, Prowadzenie dyskusyjnego klubu filmowego analizującego dorobek i twórczość Jana Pawła II, Szkoła Humanitarna, czy akcje pod patronatem UNICEF np. „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”.

Od dwóch lat edukację w naszej szkole wybiera kilkudziesięciu uczniów z Ukrainy. Wielowymiarowa działalność naszej szkoły jest systematycznie dokumentowana na stronach internetowych:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089886124577

https://mechanikdebica.edu.pl

https://pl-pl.facebook.com/mechanikdebica/

https://mechanikdebica.edu.pl/projekty.php  

 

Swoje doświadczenie w promowaniu wielokulturowości postanowiliśmy wyeksponować poprzez pionierski udział w Projekcie – „Oblicza Dialogu” i udowodnić, że jesteśmy „szkołą z tradycją i przyszłością”.